O podjetju

ZASEBNA FIZIOTERAPIJA, STORITVE IN SVETOVANJE, d.o.o.

 • Delovni čas:
  • od 7.00 do 15.00 ure (Vsak dan razen sobote in nedelje), v sredo od 7.00 do 15.30
  • naročanje z delovnimi nalogi od 7.00 - 14.00 ure ali po pošti
 • Najdaljša dopustna čakalna doba:
  • Najdaljše dopustne čakalne dobe so določene po PRAVILNIKU o najdaljših čakalnih dobah, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje 21.01.2018
  • Čakalna doba je odvisna od zasedenosti prostih mest v okviru podpisane pogodbe z ZZZS. Zaradi prezasedenosti fth ne moremo trenutno zagotavljati čakalne dobe znotraj najdaljše dopustne čak. dobe.
  • Čakalne sezname vodimo v skladu z določbami Zakona o pacientovih pravicah in Pravilnikom o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah.
 • Bolnik se lahko uvrsti na čakalni seznam:
  • s pošiljanjem delovnega naloga z navadno pošto in priloženo telefonsko številko in
  • osebno vsak delovnik med ordinacijskim časom med 7:00 in 14:00
 • Informacije o čakalnih dobah so na voljo po:
 • Opomba:
  • Predložitev napotne listine (24.člen ZPacP)

   Pacient izvajalcu zdravstvene dejavnosti predloži napotno listino ( delovni nalog). S stopnjo nujnosti HITRO ali REDNO v 21 dneh po njeni izdaji, s stopnjo nujnosti ZELO HITRO v sedmih dneh.

   Pacienta z napotno listino , predloženo po izteku rokov iz prvega odstavka, se ne uvrsti na čakalni seznam, oziroma se mu ne opravi zdravstvena storitev, o čemer ga pooblaščena oseba obvesti v treh dneh od prejema napotne listine.

 • Odjava s terapije:
  • 15b členZPacP-A

   Pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član lahko brez navajanja razloga odpove termin najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve in sicer le en krat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve hitro ali redno. Poznejša odpoved termina je dopustna le iz pacientovih objektivnih razlogov, ki jih določi minister, pristojen za zdravje, pri čemer pacient razlog za odpoved sporoči pisno. Po preteku 30 dni od termina odpovedni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.

   Če pacient ne pride na termin in termina ne odpove v skladu s prejšnjim odstavkom ( neopravičena odsotnost ), se ga črta s čakalnega seznama in napotna listina preneha veljati. Če je pacient neopravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča. Pacient se lahko na čakalni seznam za to zdravstveno storitev pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti znova uvrsti šele po poteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neopravičeno odsoten.

 • Samoplačniški program po dogovoru
  • Izvaja se izven dopoldanskega delovnega časa.

   

  Opravljamo fizioterapevtske storitve v okviru koncesijske pogodbe z ZZZS (Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije)- obravnava z delovnimi nalogi.

Kontakt

 • Naslov: Ob gozdu 21, 2000 Maribor, Slovenija
 • Odgovorne osebe: Darija Plej, direktor
 • Telefon: + 386 2 320 56 25
 • E-pošta: zasebna.fizioterapija.doo@gmail.com
 • Davčna številka: 63983141 (nismo zavezanci za DDV)
 • Matična številka: 6539408000

Kontaktni obrazec

(*) Označena polja je potrebno izpolniti